Vergunning van reeds gebouwde landbouwloods vernietigd

de raad voor vergunningsbetwistingen heeft een licentie vernietigd, die de bestendige deputatie verleende, voor de bouw van een landbouwloods tussen een rij woningen in de klapscheutstraat in wambeek. De raad legt de deputatie op om te de 4 maanden een nieuwe besluit te nemen. Opmerkelijk is dat de petitie 4 keer door de gemeente en 2 keer door de bestendige deputatie was geweigerd. Een intussen naar tenerife uitgeweken bewoner van wambeek verkreeg op 14 mei 2014 een licentie voor de bouw van een loods van 10 op 11 meter om er landbouwmateriaal te stallen. Kort daarna diende hij opnieuw een petitie in, deze keer om de bestaande loods te verlengen met een loods van 35 meter op 11 meter. De gemeente weigerde de licentie voor deze uitbreiding op 4 september 2014 en werd daarbinnen gevolgd door de bestendige deputatie bij gevolgtrekking van 8 januari 2015. Een volgnummer gelijkaardige petitie werd opnieuw geweigerd door de gemeente op 18 september 2015. Een derde gelijkaardige petitie werd opnieuw geweigerd door de gemeente op 15 juni 2016 en is in beroep mee geweigerd door de bestendige deputatie op 26 januari 2017. In 2017 liep er opnieuw een publiek onderzoek voor een vierde petitie waarbij de bestaande loods wordt uitgebreid tot een bouw van 40 op 11 meter, waarna het onderricht van burgemeester de licentie op 13 oktober 2017 weer weigerde tijdens andere overmits de inplanting van de loods een degelijke integratie in het waardevolle landschap niet toe staat. De loods staat in een gebied dat ten dele woongebied met rustiek geaardheid en ten dele in landschappelijk waardevol landbouwgebied. De verzoeker ging weer in beroep en de bestendigde deputatie verleende ooit op 22 sprokkelmaand 2018 een voorwaardelijke vergunning. De verzoeker moest via elke zijde van de loods 9 bomen vegetatie, completeren met struikgewas en mag de loods niet tradities om er paarden te stallen. Daarop stapten 7 buren naar de raad voor vergunningsbetwistingen om de doden van de besluit van de bestendigde deputatie te vorderen. De buren s”, tijdens andere dat hun woningen en percelen in waarde zouden dalen, ze vrezen geluids- en geuroverlast en verkeersonveiligheid aan hun woningen. Toch gebouwd de verzoeker wachtte de besluit van dit rechtscollege niet af en liet de loods optrekken en plantte het gevraagde groenscherm aan. Maar de raad voor vergunningsbetwistingen heeft de licentie nu vernietigd en legt de deputatie op om te de 4 maanden een nieuwe besluit te nemen. Lees voorts tijdens deze foto “mijn cliënten bezitten zeer terecht een eis tot doden van de besluit van de bestendige deputatie ingediend. Hoe kan men immers aan de onderdaan uiteenzetten dat een gelijkaardige petitie door de gemeente 4 keer werd geweigerd en 2 keer door de bestendige deputatie om dan abrupt de 7 de keer een licentie te vergunnen om een volwassene landbouwloods tussen de bestaande woningen te plaatsen in woongebied en waardevol agrarisch gebied. De bestendige deputatie had in haar derde besluit behalve afdoende motivatie afgeweken van haar twee voorgaande weigeringsbeslissingen en dit behalve dat concrete feitelijke omstandigheden waren gewijzigd. Terecht heeft de rvvb geoordeeld dat ongeacht de juridische en stedenbouwkundige aspecten krapte werd gedaan aan de rechtmatige verwachtingen van de rechtsonderhorige”, aldus pleiter arthur van laethem met werkplek in lennik. Reactie van de administratief district ” dit file zal waarempel opnieuw ingepland moet worden. De beslissingstermijn van 4 maanden na de mededeling van de rvvb is echter geen dwingende vervaltermijn meer, dus het is wellicht ( en waarschijnlijk ) dat de besluit vroeger later dan deze 4 maanden zal vallen. Voor wat betreft het feit dat de loods al is opgetrokken : een rekest bij de raad schorst niet vanzelf de uitvoeren van de licentie verleend door de deputatie. Dit gebeurt onderbeen als de rekwestrant hier specifiek om vraagt en de raad dit verzoek inwilligt. In dit geval werd er onderbeen een rekest tot doden ingediend, niet tot suspensie van de vergunning. Vandaar dat het perfect legitiem is dat de verzoeker de loods al heeft opgetrokken. ”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.