Tot eind oktober werken in Beekveld

vanaf maandag 2 september starten arbeiders met de opbraak van de wegenis in beekveld. De werken omvatten het opbreken van de volledige wegenis, alleen de boordstenen en één rij betondallen. Na het nodige grondwerk zal er een combinatie boordsteen/watergreppel met glijbekisting in ter plaatse gestort beton aangebracht worden. Daarna wordt voorts de wegenis afgewerkt met twee liggen asfalt. Aansluitend op deze werken zal een andere bouwondernemer de rest van de voetpaden opbreken en vernieuwen. Het volledige werk zou eind oktober helemaal afgewerkt willen zijn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.