Participatieavonden

het bestuur van galmaarden wil beleidsmatig wedden op een nieuwe participatieve aanpak. Dit zal ook direct toegepast werd bij de cosmetica van het meerjarenplan. Voor het bestuur is het relevant dat ook de inwoners meedenken en meebouwen aan het galmaarden van morgen. Daarom zijn ze in juli gestart met het burgerparticipatieproject ‘zeg het eens’. Er zijn al een tal initiatieven achter de rug en eind september werd de inwoners uitgenodigd op één van de participatieavonden. Op dinsdag 2 juli werden weer een heleboel 60-plussers verwelkomd op het dorpsrestaurant. Er werd van de ruimte gewoonte gecre\xeberd om de 60-plussers een enqu\xeateformulier te permitteren invullen om zo ook hun noden en begeren in papier te brengen. 160 senioren vulden de enqu\xeateformulier in. Onder de doortocht van de omgang van frankrijk konden aanwezigen op het marktplein aan de hand van bierviltjes hun overtuiging doneren over wat ze galmaarden toewensen en over wat de voorbije jaren hun een kater bezorgde. Zo’n 120 inwoners vulden een bierviltje in en deponeerden deze in de stembus. Er werd ook gewoonte gecre\xeberd van de facebookpagina om aan de hand van polls enkele knechten te bevragen, gaande van de locatie van zomaar een zomeravond tot de dagtekening voor het ordenen van de jaarlijkse garageverkoop. Tot slot hebben de organisatoren onder de superkindjesdag ook aan de aanwezige koters gevraagd om hun stem uit te brengen op hun favoriete speeltuinopstelling. Dit werd zeer warm onthaald. Alle koters hadden al snel hun stem komen indienen. Aan de hand van het uitkomst zou er gerichte offertes opgevraagd worden. “in september staat er ook nog heel wat voor de deur”, aldus lesley vermeir van de voorkomendheid communicatie. “zo zou er straks digitaal evaluatieformulieren verstuurd werd naar de ouders die hun koters hebben ingeschreven voor een sportkamp of voor het speelplein. Zo kunnen we onze dienstverlening op deze manier ook optimaliseren. En dan ordenen we eind september ook nog 3 participatieavonden. Per participatieavond werd er drie thema’s besproken. Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de inwoner een overtuiging kan doneren over alle thema’s. We rekenen hier op 30-45 minuten per thema. Onze inwoners krijgen op deze manier de kans om aan de voorbereiding van het meerjarenplan mee te werken”. De eerste avond gaat door in tollembeek op woensdag 25 september ( 19. 30 uur – zaal willem tell ). Hier werd volgende thema’s aangekaart : geaardheid, milieu & amp ; energie – plaats & amp ; infrastructuur – verblijven & amp ; woonomgeving. De volgende avond gaat door in het baljuwhuis in galmaarden, op donderdag 26 september ook om 19. 30 uur. Hier komen volgende thema’s aan bod : cultuur & amp ; vrije tijd – instituut & amp ; cursus – welzijn maandag 30 september gaat de laatste participatieavond door om 19. 30 uur in het sportcomplex van sko vollezele. Hier werd volgende thema’s besproken : mobiliteit – dienstverlening – ondernemen & amp ; werken. Inwoners kunnen zich voor één of meerdere gespreksavonden aanmelden via inschrijvingsformulieren aan het loket van het stadhuis, van het maatschappelijk huis en van de bibliotheek. Ze kunnen zich ook via onze website inschrijven. Aanmelden kan tot 19 september 2019. Uit de informatie verzameld onder de gespreksavonden zal het bestuur, binnenshuis de budgettaire mogelijkheden, weldoordacht keuzes kunnen fabriceren in het meerjarenplan. Maar daar stopt het niet. In het najaar zou opnieuw de adviesraden samengesteld worden. Het bestuur zal hiervoor nogmaals een reputatie willen doen via het gemeentelijk infoblad en via de website en facebookpagina aldaar een eerste reputatie niet voor alle raden voldoende kandidaten heeft opgeleverd. Dit alles met het oog op de cosmetica en evaluatie van de meerjarenplanning. “we gaan niet uitsluitend een beroep doen op onze inwoners en adviesraden voor de cosmetica van het meerjarenplan, maar ook voor de evaluatie ervan”, vervolgt lesley. “in het lentetijd van 2020 zou we vragenrondes vasthouden om het meerjarenplan te evalueren. Daarnaast zou we ook een inwonerspanel beogen op te sturen ; een menigte van inwoners ( representatief samengesteld ) waaraan drie tot vier keer per jaar vragen werd pretenderen over knechten die spelen binnenshuis de gemeente. Via het inwonerspanel doen we niet alleen aan bevraging van de inwoners ; we plekken ze in de rol van adviseur. Zo komen we ook de meningen en adviezen te wetenschap van de “stille” meerderheid in onze gemeente. We werken hiervoor tezamen met een extern onderzoeks- en adviesbureau. In het najaar volgen hier meer info over. Op de website vind je ook alle info : https : //galmaarden. Be/nieuws/participatieavonden-in-galmaarden — tollembeek-en-vollezele. Aspx en https : //galmaarden. Be/nieuws/zeg-het-eens-burgerparticipatieproject-in-galmaarden. Aspx

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.