Kotstudent kost bijna 14.000 euro

de kostprijs van een individu die dit jaar op kot gaat, bedraagt gemiddeld 13. 792 euro op jaarbasis. Dat bedrag omvat alle studiekosten en de leefkosten, zo berekende de thomas more-hogeschool. Voor studenten die thuis blijven woon, bedraagt de rekening gemiddeld 9. 189 euro. Het verschil tussen de kotstudent en de pendelende individu ligt uiteraard meestens in de huursom van het kot. Die bedraagt gemiddeld 349 euro per periode, aldus de hogeschool. Het centrum houdt ook rekening met de directe studiekosten ( denk aan studiegeld en kocht van cursussen en dergelijk ), de indirecte studiekosten ( wegtransport van en naar schoolgebouw, kosten voor schoolgerief. . . ) en de leefkosten. Die laatste categorie omvat bij meer uitgaven voor amandelspijs, bedekking, gezondheid en ontspanning. Studenten die rechtspraak bezitten op een geldbuidel, bezitten een lagere jaarfactuur : 12. 964 euro voor kotstudenten en 8. 361 euro voor pendelende studenten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.