Geen verhoging gebruikersvergoeding voor niet-gemeentelijke zalen.

de administratief district pepingen singel tussen 2007 en 2010 gebruikersovereenkomsten af met de eigenaars van de niet-gemeentelijke zalen ’t zaaltje te beert, parochiehuis in elingen, polyvalente zaal te pepingen en het ontmoetingscentrum ter loo te bellingen. Door deze overeenkomsten kunnen de lokale verenigingen kosteloos conventie fabriceren van deze zalen voor alle niet-commerciële activiteiten zoals vergaderingen, bijeenkomsten, kooklessen, stages of repetities. Hierdoor kreeg het pepingense verenigingsleven meer ademruimte. De zalen word nu ook vaker gebruikt en het tal niet-commerciële activiteiten nemen toe. “de energiekosten van de verscheidene locaties stijgen jaarlijks spectaculair. Overigens drijven investeringen, om te vereffenen aan bepalend vereisten inzake comfort, de kosten voor de zalen op. Dat deze kosten hoog kunnen oplopen blijkt uit de beduidend verhoogde budgetten die het bestuur heeft voorspellen voor het onderhoud van de eigen-gemeentelijke zalen”, stelt gemeenteraadslid peter van cutsem vast. Overmits de vergoedingen sinds de goedkeuring nimmermeer aanpassen werden, stelde de cd & amp ; v-fractie gedurende de gemeenteraad van 24 september 2019 voor om in 2020 de gebruiksvergoedingen te verhogen. Dit petitie gebeurde in overleg met de verscheidene beheerders. Overigens stelde de cd & amp ; v voor om vanaf 2021 de gebruikersvergoedingen jaarlijks aan te schreden, volgens de index van de consumptieprijzen. “de aanwezige tegenpartij was het petitie genegen, maar de lvb gemeenteraadsleden stemden strijdig het toegevoegde punt. De meerderheid vond de tijd nog niet rijp om deze toename toe te kennen”, aldus van cutsem. De huidige situatie is volgens cd & amp ; v voor de uitbaters niet meer houdbaar. Ze vrezen dat op termijn de goede werking van de vele vrijwilligers hierdoor in het gedrang komt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.