Een streekcoördinator hoort wat er leeft

jos huwaert begon zijn loopbaan bij pajottenland + in 2004 toen deze streekvereniging nog in haar kinderschoenen stond. Hij huidrimpel inmiddels, als coördinator, al twee ontwikkelingsstrategieën uit. Pajottenland + zoekt nu een opvolger voor hem. Zie ook : vacature pajottenland+ is een co\xf6peratie tussen de gemeentebesturen van de gemeenten bever, galmaarden, gooik, herne, lennik, pepingen en roosdaal, de provincie vlaams-brabant en 24 ( socio-culturele, economische en ecologische ) verenigingen die in de streek actief zijn. Pajottenland+ ontstond in het kader van het europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling leader+. Op voet van het ontwikkelingsplan dat pajottenland+ in juli 2002 indiende, werd het pajottenland eind december van dat jaar erkend als één van de vijf vlaamse leader+ gebieden. Jezelf uitvinden jos huwaert startte bij pajottenland in 2004 als opvolger voor coördinator kathleen de coninck. “ik huidrimpel de laatste twee ontwikkelingsstrategieën voornamelijk uit na overlegmomenten met gemeentebesturen en middenveldorganisaties. Daar werd sterkedrank wat er in de ontwikkelingsstrategieën komt. Mijn opvolger zal er ook haar of zijn creativiteit in bijster kunnen want na het meebouwen aan twee ontwikkelingsstrategieën kan een frisse geesteshouding ook voor wat prolongatie zorgen. Je kan jezelf niet steeds opnieuw blijven uitvinden. ” “toen ik begon groeide pajottenland + nog uit de kinderschoenen en beperkte het zich nog tot de basiswerking, het opstarten en doorspreken van de leader-oproepen, het goedkeuren van projectvoorstellen en zo meer. Er was nog geen inherent projectwerking. Van uit het bestuur groeide het idee om pajottenland + een veel projecten te gaan opstarten voor de 7 gemeenten al dan niet coördinerend. Een neutrale lijf als pajottenland + is daar dan een ideale motor voor. Eén van de deeltaken van een leader-coördinator en voor de leidinggeven is het mee dynamiseren van een regio. ” burgemeestervergaderingen “leader-coördinator is een boeiende en zeer gevarieerde job. Je kan zelf met introduceren naar de gemeenten wandelen en werken met hun ideeën. Je kan ook werken met de inbreng van de middenveldorganisaties. Je kan de ideeën introduceren en terugkoppelen op de maandelijkse burgemeestervergaderingen waar de 7 burgemeesters deel van uit maken. Zo kom je tot projecten die je dan moet uitschrijven. ” “natuurlijk komt er ook wat administratie bij. Je krijgt middelen ter beschikking van europa, vlaanderen en de provincie waarvoor er ook verantwoording moet werd afgelegd. Daar kan je niet buitenshuis maar de creativiteit die je in de job kan neerzetten overheerst tegenover het administratieve. Je hoort wat er leeft. ” streekvermarkting “in 2008 hebben we ons eerste plan rond streekvermarkting of regional branding opgestart op voor alle gemeenten van het pajottenland en de zennevallei, verzoekschrift van de provincie. Het gebied van die 7 oorspronkelijke administratief district was te klein om erin de lokale producten te promoten. In 2012 hebben de unique selling points opgezet, of wat hebben wij wat ze elders niet hebben. Zo kwamen we op de 3 b’s. Bruegel, lambiekbieren en boerenpaarden. ” pajottenland + speelde ook een rol in de week van de volkscafés, nadat werd vast pretenderen dat onze dorpen doodbloeden. We hebben het één keer opgezet met de bedoeling dan de gemeenten het zouden oppikken en verderzetten maar dat is onbevredigend toereikend niet gebeurd. Het was doch ook een wijze om weer wat schwung in onze dorpen te brengen. Wat blijft er in onze plattelandsgemeenten nog over van het maatschappelijk leven? ” begeesteren “we hebben door die jaren een veel wandelen gezet waarop een coördinator kan voorts bouwen. Het is een job waarin je moet probeer te begeesteren. Alvast hangt de gebied al wat beter aan jawel, veel meer mensen leerden jawel beter weten, het intergemeentelijke zit er al meer in. Er werken nog andere organisaties intergemeentelijk. We zijn misschien de enige gebied waar je behalve een leaderwerking ook een regionaal landschap, een erfgoedcel en vreemdelingenverkeer hebt, die regelmatig tezamen zitten en jawel vinden, waar het bruegeljaar nu een hoogtepunt is. Dat vergemakkelijkt ook een veel zaken. Zoals bruegel kan je via meerdere kanalen oppikken en rondstrooien waardoor je het meer kan in de kijker zetten”, zegt jos huwaert. Bruikbaar werken huwaert kreeg van de arts de raad om het wat rustiger aan te doen. “de nieuwe coördinator zal zich stilaan inwerken van mij een veel taken overnemen. Ik zal me nog volop gaan bezig houden met het pajottenland-merk waar we in het herfst nieuwe wandelen gaan zetten”, conclusie jos huwaert.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.