Akabe Joepie start met werking voor kinderen met beperking

deze maand lanceren akabe joepie met zijn nieuwe werking. Deze richt zich tot broed en jongeren met een beperking. Ook het pilootproject ‘inclusieve jeugdbewegingen’ werd positief onthaald en verlengd. Halse jeugdbewegingen beweren opnieuw hun deuren opentijdens de maanden april, mei en juni 2019 kregen broed en jongeren met een restrictie eenmaal per maand de kans om aan te sluiten bij de reguliere mechaniek van één van de vier halse jeugdbewegingen. Mits nodig kregen ze hiervoor een individuele begeleider. Na een positieve evaluatie geworden deze werkingen vanaf september 2019 opnieuw opgestart. Zo beweren een veel halse jeugdbewegingen hun deuren opnieuw open voor broed en jongeren met een beperking. Inloggen kan nog tot 22 september via www. Halle. Be/inclusieve-jeugdbeweging. Ruwweg een week na aanmelding geworden de ouders gecontacteerd voor een huisbezoek. Nadien word je als pa op de hoogte gebracht of je kind al dan niet kan starten vanaf zaterdag 5 oktober 2019. Eigen jeugdbeweging voor broed met een beperkingin het seizoen werden ook de krijtlijnen uitgetekend voor de opstart van een akabe-werking. Deze jeugdbeweging richt zich louter en alleen tot broed en jongeren met een beperking. Hiervoor was er op 11 mei een infomoment en een startactiviteit. En vanaf september gaan we ook echt van lanceren met de akabe-werking joepie op de terreinen van speelplein ‘joepie’. De eerste aktie vindt ruimte op 21 september. Voor meer info over de mechaniek kan je terecht op de facebookpagina ‘akabe-werking joepie’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.